Aktuální počasí

dnes, pátek 27. 1. 2023
mírné sněžení 1 °C -2 °C
sobota 28. 1. oblačno 1/-5 °C
neděle 29. 1. oblačno 0/-6 °C
pondělí 30. 1. déšť se sněhem 3/-2 °C

Datum a čas

Dnes je pátek, 27. 1. 2023, 5:17:49

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:42
TÝDEN:689
CELKEM:390338

Svátek

Svátek má Ingrid

Navigace

Obsah

 
 
Zápis do MŠ

Vyhlášení zápisu do MŠ Nehvizdy 2022-2023 (149.46 kB)

Vyjádření lékaře formulář (62.65 kB)

 

Základní škola a mateřská škola Nehvizdy

vyhlašují

v souladu se zněním § 34, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:

 

ZÁPISY dětí do Mateřské školy

v Nehvizdech pro školní rok 2022-2023

 

KDY: Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech 2. a 9. května 2022 od 13.30 do 17 hodin. Předcházet jim bude elektronická registrace k zápisu, která bude probíhat od 18. do 29. dubna 2022.

 

KDE: Zápisy se uskuteční v budově mateřské školy, Na Příštipku 226, Nehvizdy

 

NÁLEŽITOSTI K ZÁPISU:

  • vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte v rámci elektronické registrace, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách mateřských škol (či se s příslušnou školkou domluvit na jiném způsobu převzetí) Součástí žádosti je potvrzení pediatra včetně očkování
  • rodný list dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem)
  • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR
  • S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

 

Evidenční čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webových stránkách a na dveřích MŠ ve dnech 27. 5 – 10. 6. 2022.  Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou nejpozději do 30. 5. 2022

 

Děti budou přijímány v pořadí dle věku (do MŠ se hlásí děti narozené do 10/2019), přednostně děti s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy, a to do stanovené kapacity.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 1. 9. školního roku dosáhnou pěti let věku.

 

V případě dotazů volejte na tel. č. 777 568 727 – Mgr. Alice Dadáková, zástupkyně ředitele pro MŠ nebo pište na e-mail reditel@skolkanehvizdy.cz

 

Přijímání dětí do MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34, odst.1) ŠZ).

 

Přijímání dětí se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte se podává v období od 2. května do 16. května kalendářního roku, který předchází školnímu roku, v němž dítě zahájí předškolní vzdělávání.

Termín a místo zápisu stanovuje ředitel školy se zřizovatelem a zveřejňuje je prostřednictvím webových stránek školy, místního tisku a vývěsek v březnu. 

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

- přihlášku dítěte k zápisu do MŠ potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem

- přihlášku ke stravování (dostanete na zahajovací třídní schůzce)

- potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se    nemůže očkovat pro trvalou kontraindikaci.

 

K evidenci výše jmenovaných dokumentů je oprávněna ZŘMŠ.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

V době "řádného" zápisu, tj. v termínu od 2. do 16. května příslušného kalnedářního roku se do mateřské školy děti přijímají v následujícím pořadí:

1. Děti přihlášené k trvalému pobytu v Městysi Nehvizdy

2. Přednostně děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání

3. Dle věku od nejstaršího k  nejmladšímu

4. V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt v Nehvizdech, a to od nejstaršího k nejmladšímu

 

Městys Nehvizdy zajišťuje předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a v dětské skupině (pro děti od 2 let).

 https://www.dcdracek.cz/detske-skupiny.

 

Mimo zápis lze umístit dítě do mateřské školy za předpokladu, že je v mateřské škole volné místo.

Pokud se přistěhujete do Nehvizd, máte zde trvalý pobyt a potřebovali byste Vaše dítě umístit do školky, informujte se o volném místě -  reditel@skolkanehvizdy.cz . Pokud v danou dobu volné místo pro Vaše díiě nebude, zapíšeme si na Vás kontakt a budeme Vám volat hned, jak se místo uvolní.